رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان

نریمانی, محمد and اسرافیلی, هاجر (2019) رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00155-AB.pdf

Download (507kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در شهر اردبیل می‌باشد که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول تحصیل بوده اند. برای این منظور تعداد 144 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده خا از ابزار پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، مقیاس بهزیستی مدرسه، پرسشنامه هیجان تحصیلی و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی متغیر اشتیاق تحصیلی کل با بهزیستی مدرسه 449/0؛ ضریب همبستگی نمره کل هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه 378/0 می‌باشد، همچنین ضریب همبستگی بهزیستی مدرسه با احساس تعلق به مدرسه 593/0 می‌باشد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار است. اشتیاق شناختی و از بین مولفه‌های هیجان تحصیلی، لذت؛ خشم؛اضطراب؛ غرور؛ و از بین مولفه‌های احساس تعلق به مدرسه، حمایت معلم؛ مشارکت در جامعه؛ و احساس مشارکت دانش‌آموز به ترتیب با مقدار بتای (251/0)، (199/0)، (248/0)، (411/0)، (159/0)، (502/0)، (361/0)، (199/0) توانسته اند به صورت مستقیم بهزیستی مدرسه در دانش آموزان را پیش بینی کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:49
Last Modified: 08 Dec 2019 06:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10466

Actions (login required)

View Item View Item