پیش بینی رفتارهای خود جرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس

صالی, زلیخا and نریمانی, محمد (2019) پیش بینی رفتارهای خود جرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00157-AB.pdf

Download (461kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش بینی رفتارهای خود جرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خودجرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس انجام شد. روش¬ پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل نوجوانان ناحیه 4 شهر کرج در سال 1398 بود. حجم نمونه براساس فرمول تاپاچینگ و فیدل، 186 نفر نمونه تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه خودآسیبی عمدی گراتز، راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن و طرحواره¬ي يانگ را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسيون چندگانه استفاده شد. یافته ها حاکی از این بود، از بین طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره بی¬اعتمادی/ بدرفتاری (بتا=480/0) و معیارهای سرسختانه (بتا=281/0)، به طور مثبت و معنی داری رفتار خود جرحی نوجوانان را پیش بینی می¬کنند و از بین سبک¬های مقابله با استرس، سبک مقابله ای مسأله مدار (بتا=314/0-)، به طور منفی و معنی داری رفتار خود جرحی نوجوانان را پیش بینی می¬کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت طرحواره های ناسازگار اولیه بی¬اعتمادی/ بدرفتاری و معیارهای سرسختانه خطر اقدام به رفتارهای خود جرحی در نوجوانان را افزایش می دهد در حالی که سبک مقابله ای مساله دار ، رفتارهای خود جرحی در نوجوانان را کاهش می دهد.0
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:48
Last Modified: 08 Dec 2019 06:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10467

Actions (login required)

View Item View Item