نقش هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی در پیش¬بینی انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان

عینی, ساناز and تقوی, رامین (2019) نقش هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی در پیش¬بینی انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00162-AC.pdf

Download (290kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی در پیش¬بینی انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه¬ی هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی با انگیزش تحصیلی دانش-آموزان انجام شد. طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش¬آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه¬ای به حجم 120 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب گردید. ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه¬¬هایی هوش معنوی کینگ (2008)، باورهای معرفت¬شناختی شومر (1990) و انگیزش تحصیلی هارتر (1980) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که بین هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی با انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی 76 درصد از واریانس انگیزش تحصیلی دانش¬آموزان را پیش¬بینی می¬کند (001>P). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، با مداخله و بهبود هوش معنوی و باورهای معرفت¬شناختی دانش¬آموزان در مدارس، می¬توان بهبودی در انگیزش تحصیلی آنها ایجاد کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:59
Last Modified: 08 Dec 2019 06:59
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10469

Actions (login required)

View Item View Item