بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان

اسماعیل شمالی, محمد and شیروانی, اسمعیل نیا (2019) بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00203-AC.doc

Download (164kB)
[img] Text
I-00203-AC.pdf

Download (385kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تاب آوری و سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، كاربردي و نوع روش تحقيق توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي است . جامعه اماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان گرگان به تعداد 354 نفر می باشد که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 150 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد خود کارامدی شرر و همکاران در سال 1982، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984) استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي از طريق نرم افزار SPSS21 محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدارضریب همبستگی مثبت و معنی داری بین خودکارامدی با سازگاری تحصیلی (631/0) و تاب آوری (540/0) وجود دارد. همچنین خودکارآمدی میتواند 47 درصد از میزان تاب اوری و 41 درصد از سازگاری تحصیلی دانش اموزان را پیش بینی نماید.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:53
Last Modified: 09 Dec 2019 09:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10474

Actions (login required)

View Item View Item