بررسی رابطه جو سازمانی با خلاقیت هیجانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گناباد

آذرمی, فاطمه and عجم, علی اکبر (2019) بررسی رابطه جو سازمانی با خلاقیت هیجانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گناباد. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00262-AB.pdf

Download (337kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه جو سازمانی با خلاقیت هیجانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گناباد
Persian Abstract: ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها ، از موضوع های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است . مطالعه زمینه های اجتماعی انسان در سازمان ها ، با تحقیقات (کرت لوین )آغاز شد . لوین معتقد بود که رفتار انسان تابع تعادل شخصیت با محیط فرد است از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میدان های نیرو هایی که انسان را تحت تاثیر قرار می دهند ، حائز اهمیت است. حاصل این اعتقاد در محیط های سازمانی ، مطالعات پیرامون جو سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است . مسلما جو سازمانی مطلوب به عنوان یک متغیر مهم واساسی می تواند نقش تعیین کننده ای در کیفیت و اثر بخشی برونداد های نظام آموزشی داشته باشد از طرف دیگر از آنجایی که جو آموزشی تاثیر عمده ای در خلاقیت هیجانی و رفتار سازمانی معلمان دارد مدیران می توانند تاثیر مهم ومثبتی در توسعه جو سازمانی مدارس و مراکز آموزشی داشته باشند. هدف از این پژوهش تبیین رابطه جو سازمانی با خلاقیت هیجانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گناباد بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل تعدادی از معلمان روستاها و سطح شهر گناباد می باشدکه به روش نمونه گیری در دسترس 43 نفر بودند.جهت اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت و خلاقیت هیجانی آوریل استفاده شده است.برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی ،آزمون tمستقل و تحلیل واریانس یک عاملی ANOWAاستفاده شده است.نتایج نشان داد که بین جوسازمانی و خلاقیت هیجانی با سابقه کارو تحصیلات تفاوتی وجود ندارد اما بین جو سازمانی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد در نتیجه زنان جو آرامتری را گزارش می کنند.در نهایت با استفاده از یافته های پژوهش بین جو سازمانی و خلاقیت هیجانی رابطه معناداری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 08:01
Last Modified: 08 Dec 2019 08:01
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10489

Actions (login required)

View Item View Item