بررسی رابطه سبکهای هویت و رشد اخلاقی در نوجوانان دختر

رفیق ایرانی, سودابه and تکلوی, سمیه and نریمانی, محمد (2019) بررسی رابطه سبکهای هویت و رشد اخلاقی در نوجوانان دختر. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00306-AB.pdf

Download (368kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه سبکهای هویت و رشد اخلاقی در نوجوانان دختر
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای هویت و رشد اخلاقی در نوجوانان دختر است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه در سال ۱۳۹۷ در شهر اردبیل که به تعداد ۴۶۱۴۵ نفر می باشد را تشکیل داده اند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که از بین جامعه آماری مورد نظر به تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سبک هویتی بروزنسکی ، رشد اخلاقی رست استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون) و با کمک نرم افزار 23.spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با رشد اخلاقی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. ولی بین سبک هویت اجتنابی با رشد اخلاقی همبستگی منفی وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:47
Last Modified: 08 Dec 2019 07:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10498

Actions (login required)

View Item View Item