بررسی نقش مؤلفه¬های کاوش هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

هاشمی مهر, منیزه (2019) بررسی نقش مؤلفه¬های کاوش هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00313-AB.pdf

Download (305kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی نقش مؤلفه¬های کاوش هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه¬های کاوش هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی؛ از نظر راهکار اجرایی، میدانی؛ از نظر فلسفه زیربنایی، آینده نگر؛ از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 97-98 بود. روش نمونه¬گیری از نوع در دسترسی (اتفاقی) بود و حجم نمونه بر اساس مدل کرجسی و مورگان 233 نفر انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه هویت فرهنگی و تعهد به هویت فرهنگی (MEI) فینی (1992) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (AMS) استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد مؤلفه¬های هویت فرهنگی به گونه معنی-داری توان تبیین 40/0=R2 درصد مؤلفه انگیزش تحصیلی را دارا هستند (64/0= R، 48/111= (225، 4)F و 01/0 > P) و سهم مؤلفه کاوش هویت فرهنگی (231/0 = ) و مؤلفه تعهد به هویت فرهنگی (202/0 = ) در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:46
Last Modified: 08 Dec 2019 07:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10499

Actions (login required)

View Item View Item