بررسی نقش سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی عصب شناختی در پیش¬بینی اختلال خواب کودکان 4 تا 6 ساله تبریز

کاظمی, نیلوفر (2019) بررسی نقش سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی عصب شناختی در پیش¬بینی اختلال خواب کودکان 4 تا 6 ساله تبریز. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00334-AB.pdf

Download (348kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی نقش سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی عصب شناختی در پیش¬بینی اختلال خواب کودکان 4 تا 6 ساله تبریز
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی عصب شناختی در پیش بینی اختلال خواب کودکان 4 تا 6 ساله تبریز انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان 4 تا 6 سال حاضر در مهدکودک های شهر تبریز در بهار 1398 شامل می گردد. تعداد 10 مهد کودک به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 کودک (60 دختر و 60 پسر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و والدین آنها پرسشنامه های دلبستگی کاپنبرگ و همکاران (2006)، کارکردهای اجرایی کولیج (2002) و اختلالات خواب کودکان برونی و همکاران (1996) را تکمیل نمودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک های دلبستگی و اختلال خواب ( 01/0 > P ) و کارکرد اجرایی سازمان دهی و بازداری ( 01/0 > P ) و کارکرد برنامه ریزی- تصمیم گیری ( 05/0 > P ) با اختلال خواب در کودکان رابطه معنی دار وجود داشت. همچنین متغیرهای پژوهش توانستند 46 درصد از واریانس اختلال خواب را پیش بینی کنند. با توجه به نتایج می توان گفت سبک های دلبستگی و کارکردهای اجرایی از عوامل مهم در اختلال خواب کودکان پیش دبستانی می¬باشند و داشتن سبک ها دلبستگی مثبت و کارکرد اجرایی مطلوب می توانند در کاهش اختلال خواب این کودکان نقش داشته باشند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:44
Last Modified: 08 Dec 2019 07:44
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10503

Actions (login required)

View Item View Item