تأثیر روش‌های حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل

مولانا, فاطمه (2019) تأثیر روش‌های حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00335-AC.pdf

Download (294kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر روش‌های حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل
Persian Abstract: تحقیق حاضر یک تحقیق نیمه اجتماعی است. جامعه آماری این تحقیق را 60 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه هشتم شهرستان بابل که در سال تحصیلی97-98در مدارس عادی و دولتی اشتغال به تحصیل داشتند، تشکیل‌‌داد. حجم نمونه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردید روش حل‌مسئله به روش فعالیت‌گروهی با ترکیبی از دانش‌آموزان قوی، ضعیف و متوسط در کلاس مطالعات اجتماعی به مدت سه ماه در خلال فعالیت‌های آموزشی کلاس درس برای گروه آزمایش به کار گرفته شد.ابزار تحقیق برای سنجش آزمون پیشرفت‌تحصیلی از کتاب مطالعات اجتماعی می‌باشد. برای تشخیص روایی تحقیق از روایی بازآزمایی و برای سنجش اعتبار صوری و منطقی از نظر اساتید متخصص استفاده‌شد. این طرح یک طرح تحقیقی پیش‌آزمون –پس‌آزمون می‌باشد. هر دو گروه همزمان و قبل از دخالت متغیرهای مستقل درزمینه‌ی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی شدند. پس از اجرای طرح هر دو گروه مجدداً مورد ارزشیابی قرار گرفتند.با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0، دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمره بیشتری در زمینه پیشرفت تحصیلی کسب نمودند. با توجه به درجه آزادي 58=d.f، با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0 مي¬توان نتيجه گرفت، میانگین نمرات از آموزش گروهی 25/1 نمره بيشتر از این ميانگين در قبل آموزش بود و پیشرفت تحصیلی معنادار بود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:43
Last Modified: 08 Dec 2019 07:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10505

Actions (login required)

View Item View Item