بررسي دیدگاه معلمان و مدیران از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (کيفي)و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

کفشگر, فاطمه and امام قلی زاده, سعید (2019) بررسي دیدگاه معلمان و مدیران از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (کيفي)و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان ابتدایی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00340-AB.pdf

Download (404kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسي دیدگاه معلمان و مدیران از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (کيفي)و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان ابتدایی
Persian Abstract: این پژوهش به منظور بررسی بررسي دیدگاه معلمان و مدیران از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي (کيفي)و تاثیر آن در یادگیری دانش آموزان ابتدایی ، با استفاده از آمار استنباطی ، روشهای تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده جامعه آماری پژوهش را معلمان و مدیران ابتدایی در سطح شهرستان نور که بنابر آمار نزدیک به 140 نفر می باشند که از این تعداد 104 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های پرسشنامه علي بيرمي پور (1390) یکی درباره شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس دوره ابتدايي كشور ، جهت سنجش نگرش مدیران و معلمان درباره نقش ارزشیابی توصیفی در فرآیند یادگیری دانش آموزان استفاده خواهد شد . و همچنین برای سنجش یادگیری دانش آموزان از پرسش نامه دارابی(1392) در فرایند پنج گانه چرخه یادگیری طراحی و تدوین شده است، جمع آوری شد، روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید و ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه های مورد بررسی پرسشنامه به دست آمد . داده‌ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد . نتایج حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان به پرسشنامه مردان و افراد با مدرک کارشناسی تشکیل می دهند .مولفه های پرسش نامه ارزش یابی توصیفی شامل عوامل مديريتي، عوامل مرتبط با معلم ، عوامل فيزيكي و رواني ، عوامل ايجاد كننده جو تعامل و تشريك مساعي است و عوامل فرایند یادگیری شامل استنباط، مشارکت ،اکتشاف ،توضیح ، بسط یادگیری می شود .نتایج نشان داد که بین ارزشیابی توصیفی و فرایند یادگیری دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:31
Last Modified: 08 Dec 2019 07:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10507

Actions (login required)

View Item View Item