تأثیر اقتصادی اجتماعی طرح¬های آبخیزداری و مرتع‌داری بر معیشت مردم بخش کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری)

خاک‌سفیدی, عباس (2018) تأثیر اقتصادی اجتماعی طرح¬های آبخیزداری و مرتع‌داری بر معیشت مردم بخش کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری). In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (تأثیر اقتصادی اجتماعی طرح¬های آبخیزداری و مرتع‌داری بر معیشت مردم بخش کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری))
wms97_UMA2018P185T6_FullPaperSubmission.pdf

Download (472kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

In recent years the government has tried to invest in the Rangelands of the process to prevent their destruction.For this reason, rangeland ownership has been assigned to the private sector in the form of 30-year forward land plot projects.This article examines the socio-economic impact on the livelihoods of farmers and rangeland watershed management plans discussed Koohrang area, most of them are tribal and rural people.Data collection was done by distributing questionnaires among rangeland operators. Selection of operators was done randomly. The extracted data was determined using Cronbach's alpha method and the coefficient was 0.7. This is a reliable questionnaire. Statistical analysis was performed using SPSS16 software. Statistical test is a regression and correlation between data that economics and livelihood are dependent variables. After the calculation, assigning projects to private farmers and increase forage production and livestock production through range management plans and catchment dams have the greatest impact on the economy and the livelihoods of pastoralists. Keywords:Range Management Project, Watershed Management, Economic, Social, Koohrang.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر اقتصادی اجتماعی طرح¬های آبخیزداری و مرتع‌داری بر معیشت مردم بخش کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری)
Persian Abstract: طي چند سال اخير دولت سعي كرده با سرمایه‌گذاری در مراتع از روند رو به تخريب آن‌ها جلوگيري كند. به همين دليل مالكيت مراتع در قالب طرح‌های مرتع‌داری 30 ساله به بخش خصوصي واگذار شده است. در اين مقاله به بررسي تأثیر اقتصادی اجتماعی طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری بر معیشت بهره‌برداران منطقه کوهرنگ پرداخته شده كه اكثر آن‌ها عشاير و مردم روستايي هستند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از توزيع پرسشنامه بين بهره برداران مرتع صورت گرفته است. انتخاب بهره‌برداران به صورت تصادفي صورت گرفت. اطلاعات استخراج‌شده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ تعيين روايي شد كه ضريب مربوطه 7/0 بود؛ که از اين جهت پرسشنامه قابل‌اعتماد هست. تجزيه و تحلیل‌های آماري با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 انجام گرفته است. آزمون آماري به صورت رگرسيون و همبستگي ميان داده‌ها هست كه اقتصاد و معيشت به عنوان متغيرهاي وابسته هستند. پس از انجام محاسبات، واگذاري طرح‌ها به دامداران به صورت خصوصي و افزايش توليد علوفه و توليدات دامي از طريق طرح‌های مرتع‌داری و احداث سدهای آبخیز بیشترین تأثیر را در اقتصاد و معيشت مرتع‌داران داشت. واژگان كليدي: طرح مرتع‌داری، آبخیزداری، اقتصادی، اجتماعی، کوهرنگ
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 20 Oct 2018 09:34
Last Modified: 20 Oct 2018 09:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1052

Actions (login required)

View Item View Item