رواسازی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013 با تأکید بر بعد عامل

مهنا, سعید and طالع پسند, سیاوش and رضایی, علی محمد and محمدی فر, محمد علی (2019) رواسازی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013 با تأکید بر بعد عامل. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00395-AB.pdf

Download (386kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رواسازی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013 با تأکید بر بعد عامل
Persian Abstract: امروزه، استفاده از پرسشنامه به عنوان یک ابزار مهم برای گردآوری اطلاعات در مورد دانش آموزان کاربرد گسترده¬ای دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف رواسازی پرسشنامه درگیری تحصیلی با چهار بعد رفتاری، عامل، شناختی و هیجانی اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دور اول دبیرستان شهر تهران بودند که نمونه مورد نظر با روش خوشه¬ای تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شدند و در نهایت، تعداد 900 نفر از این دانش آموزان در پژوهش شرکت کردند. برای جمع¬آوری داده¬های پژوهش از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013) استفاده شد. تحلیل داده¬ها با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. نتایج حاکی از این بود که پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو در جامعه پژوهش دارای برازندگی مناسب است و درگیری تحصیلی با چهار بعد درگیری رفتاری، درگیری عامل، درگیری شناختی و درگیری هیجانی مورد تأیید قرار گرفت. درنتیجه، برای اندازه¬گیری درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در جامعه ایرانی از پرسشنامه حاضر می¬توان بهره گرفت و این پرسشنامه در مقایسه با ابزارهای قبلی بعد عامل را در درگیری نمایان می¬سازد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:37
Last Modified: 08 Dec 2019 07:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10520

Actions (login required)

View Item View Item