تعیین رابطه انگیزش شغلی معلمان با درگیری تحصیلی و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه

شاهعلیزاده کلخوران, مینا and حقی کلخوران, اسماعیل (2019) تعیین رابطه انگیزش شغلی معلمان با درگیری تحصیلی و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00421-AB.pdf

Download (313kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تعیین رابطه انگیزش شغلی معلمان با درگیری تحصیلی و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه
Persian Abstract: این مطالعه با هدف تعیین رابطه انگیزش شغلی معلمان با درگیری تحصیلی و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه¬ی دانش¬آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل و همچنین معلمان این ناحیه در سال تحصیلی 1398- 1397 بودند که از بین آنها به روش نمونه¬گیری هدفمند تعداد 35 نفر از دانش آموزان فراری از مدرسه و تعداد 35 نفر از معلمان انتخاب شدند. برای گردآوری داده از پرسشنامه های انگیزه شغلی، درگیری تحصیلی و پیوند با مدرسه استفاده شد. داده¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماري SPSS18 و با روش آماری ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انگیزش شغلی معلمان با درگیری تحصیلی و همه مولفه های آن و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد(01/0 p<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که انگیزش شغلی معلمان توانایی بالایی برای پیش بینی درگیری تحصیلی و پیوند به مدرسه دانش آموزان فراری از مدرسه را داشت. می توان بیان نمود که انگیزش شغلی معلمان توانایی بالایی برای پيش-بيني درگیری تحصیلی و پیوند با مدرسه دانش¬آموزان فراری از مدرسه را دارد. لذا لازم است تا برنامه های همه جانبه از سوی سازمان آموزش و پرورش به منظور افزایش انگیزش شغلی و به تبع آن افزایش درگیری تحصیلی و پیوند با مدرسه دانش¬آموزان فراری از مدرسه تدارک دیده شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:35
Last Modified: 08 Dec 2019 07:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10524

Actions (login required)

View Item View Item