اثربخشی هنردرمانی بر نشاط معنوی دانش آموزان تیزهوش شهر اردبیل

شاهعلیزاده کلخوران, مینا and حقی کلخوران, اسماعیل (2019) اثربخشی هنردرمانی بر نشاط معنوی دانش آموزان تیزهوش شهر اردبیل. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00421-AC.pdf

Download (347kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی هنردرمانی بر نشاط معنوی دانش آموزان تیزهوش شهر اردبیل
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هنردرمانی بر نشاط معنوی دانش آموزان تیزهوش شهر اردبیل انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمايشي با طرح پيش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم مدارس تیز هوش (استعدادهای درخشان فرزانگان) شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397، که به روش نمونه¬گیری در دسترس تعداد 32 انتخاب و در دو گروه آزمایش(16 نفر) و کنترل(16 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 75 دقیقه ای آموزش هنر درمانی دریافت کردند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توانایی معنوی شهیدی و فرج نیا استفاده شد. تجزیه تحلیل داده¬ ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) و با نرم افزارآماری SPSS22 صورت گرفت. یافته¬ها نشان داد آموزش هنردرمانی تاثیر معناداری بر افزایش نشاط معنوی دانش آموزان تیزهوش داشت. نتایج به دست آمده بر استفاده از روش هنردرمانی توسط مشاوران و روانشناسان مدارس به منظور افزایش نشاط و شادی در بین دانش آموزان تاکید می کند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:35
Last Modified: 08 Dec 2019 07:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10525

Actions (login required)

View Item View Item