نقش سرمایه¬های روان‌شناختی، احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی

نریمانی, محمد and قریب بلوک, معصومه (2019) نقش سرمایه¬های روان‌شناختی، احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00464-AB.pdf

Download (705kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش سرمایه¬های روان‌شناختی، احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه‌های روان‌شناختی، احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه¬ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان دامغان تشکیل می¬دهند. نمونه مورد مطالعه شامل تعداد 270 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به سؤالات پرسشنامه‌های سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز (2007)، احساس تعلق به مدرسه بری و بتی (2005)، خودکارآمدی عمومی شوارتز (1979)، اشتیاق تحصیلی اسکاوفیلی و همکاران (2002) و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) پاسخ دادند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین اشتیاق تحصیلی و سازگاری روان‌شناختی با سرمایه‌های روان‌شناختی، احساس تعلق به مدرسه خودکارآمدی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد)01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که سرمایه‌های روان‌شناختی و خودکارآمدی 31 درصد از تغییرات مربوط به اشتیاق تحصیلی را به طور معناداری پیش‌بینی می‌کنند. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که خودکارآمدی و احساس تعلق به مدرسه 25 درصد از تغییرات مربوط به سازگاری تحصیلی را به طور معناداری پیش‌بینی می‌کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:06
Last Modified: 08 Dec 2019 07:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10532

Actions (login required)

View Item View Item