پیش‌بینی نگرش زیست‌محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست‌محیطی آنان

دامغانیان, زهرا and بیدختی, علی اکبر امین and جعفری, سکینه (2019) پیش‌بینی نگرش زیست‌محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست‌محیطی آنان. In: the 1st national conference of school psychology 2019.

[img] Text
H-00297-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش‌بینی نگرش زیست‌محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست‌محیطی آنان
Persian Abstract: این مطالعه با هدف بررسی پیش بینی نگرش زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان انجام شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان (434 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای 204 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (44 نفر مرد و 160 نفر زن) انتخاب شدند. داده‌ها توسط نرم‌افزارهای SPSS و با روش‌های آماری تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل گردیدند. یافته‌ها نشان داد که بین باورهای زیست محیطی و نگرش زیست محیطی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. باورهای زیست محیطی بر نگرش زیست محیطی دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:54
Last Modified: 08 Dec 2019 07:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10550

Actions (login required)

View Item View Item