رابطه استرس و پذیرش/طرد مادران با پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان بروجرد

شیبانی فر, رضا and گودرزی, زهره and هاشمی, سید سهیل and گودرزی, سارا (2019) رابطه استرس و پذیرش/طرد مادران با پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان بروجرد. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00509-AB.pdf

Download (450kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه استرس و پذیرش/طرد مادران با پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان بروجرد
Persian Abstract: ازآنجاکه در زمان کودکی تعامل فرزند با مادر بیشتر از پدر است بنابراین می‌توان انتظار داشت که استرس و پذیرش/طرد مادر با پرخاشگری در کودکان دارای اختلال یادگیری تأثیرگذار باشد لذا این پژوهش باهدف بررسی رابطه استرس و پذيرش طرد مادران با پرخاشگری کودکان دارای اختلال یادگیری بروجرد انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آن شامل کلیه مادران دارای فرزند دختر مبتلابه اختلال یادگیری، نمونه موردمطالعه این پژوهش نیز به دلیل کمی تعداد جامعه 68 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش شامل سه پرسشنامه پرخاشگری (کریمی، 1391)، پرسشنامه استرس ادراک‌شده (کوهن و همکاران، 1983) و پرسشنامه طرد/ پذیرش (روهنر، 2005) بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه معنی‌داری منفی میان استرس ادراک‌شده منفی مادران بافکر پرخاشگری، و پرخاشگری کودکان مبتلابه ناتوانی یادگیری وجود داشت. بین استرس ادراک‌شده مثبت مادران با رفتار پرخاشگری فکر پرخاشگری، احساس پرخاشگری و پرخاشگری کودکان مبتلابه ناتوانی یادگیری رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. درنهایت بین سردی/ کمبود محبت، خشونت / پرخاشگری، بی‌تفاوتی/ غفلت، عدم تمایز/طرد و پذیرش و طرد با پرخاشگری کودکان مبتلابه ناتوانی یادگیری رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استرس مثبت و کاهش استرس منفی و پذیرش/ طرد مادران با کاهش پرخاشگری کودکان رابطه دارد. 0
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:52
Last Modified: 08 Dec 2019 07:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10555

Actions (login required)

View Item View Item