بررسی نقش خلاقیت در نوآوری و آفرینش ادبی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

پروین, نورالدین and گیلانی, هانیه (2019) بررسی نقش خلاقیت در نوآوری و آفرینش ادبی در دانش آموزان مقطع ابتدایی. In: the 1st national conference of school psychology 2019.

[img] Text
H-00305-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی نقش خلاقیت در نوآوری و آفرینش ادبی در دانش آموزان مقطع ابتدایی
Persian Abstract: مقدمه و هدف: خلاقیت در دنیای امروز بیشتر از هر مولفه دیگری در رسیدن به اهداف اساسی اهمیت دارد. باتوجه به همین امر در پژوهش حاضر به بررسی نقش خلاقیت در نوآوری و آفرینش ادبی پرداخته شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 بود که به روش نمونه گیری خوشه¬ای، نمونه-ای به حجم 345 نفر از میان ان ها انتخاب شد و به پرسشنامه¬های خلاقیت عابدی و وضعیت نوآوری پاسخ دادند. داده¬های دریافتی توسط فرمول های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20مورد تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها: تحلیل داده¬ها نشان داد که خلاقیت با نوآوری و آفرنیش ادبی دارای ضریب همبستگی 63/0 است و همچنین قادر است نوآوری را با ضریب بتای 32/0 پیش بینی کند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که خلاقیت یکی از مولفه¬های مرتبط با نوآوری و آفرینش ادبی است. باتوجه به یافته¬های پژوهش به کارشناسان و معلم های مقطع ابتدایی پیشنهاد می¬گردد که به آموزش خلاقیت و پرورش دادن ان، توجه ویژه داشته باشند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 09 Dec 2019 09:15
Last Modified: 09 Dec 2019 09:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10556

Actions (login required)

View Item View Item