بررسی تاثیر روش یکپارچگی حسی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دارای اختلال نارسانویسی

کاظم¬زاده, نگین and سپهریان¬آذر, فیروزه and سلیمانی, اسماعیل (2019) بررسی تاثیر روش یکپارچگی حسی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دارای اختلال نارسانویسی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00521-AB.pdf

Download (348kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تاثیر روش یکپارچگی حسی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دارای اختلال نارسانویسی
Persian Abstract: نارسانویسی یکی از اختلالات ناتوانی¬های یادگیری بوده و امروز شیوع بالایی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش یکپارچگی حسی بر روی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دارای اختلال نارسانویسی می¬باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه¬ی آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانش-آموزان دارای اختلال نارسانویسی مرکز اختلالات یادگیری شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 99-98 بود که از بین آن¬ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند. ابزارهای گردآوری داده¬ها شامل پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی دیکته¬نویسی بود. هم¬چنین گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه¬ای مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر براساس آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با رعایت پیش فرض آن¬ها نشان داد میانگین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی به طور معناداری متفاوت می¬باشد. بدین معنی که بعد از آموزش یکپارچگی حسی میانگین دانش¬آموزان نارسانویس نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش و بهبود یافته است. بنابراین براساس نتایج مطالعه حاضر به پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت پیشنهاد می¬گردد برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان نارسانویس در کنار سایر مداخلات آموزشی از روش یکپارچه¬سازی حسی نیز استفاده نمایند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 06:52
Last Modified: 10 Dec 2019 06:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10612

Actions (login required)

View Item View Item