تأثیر آموزش مهارت¬های شناختی - رفتاری بر خودنظم¬جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

ابوبکری ماکویی, سهیلا (2019) تأثیر آموزش مهارت¬های شناختی - رفتاری بر خودنظم¬جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00530-AB.pdf

Download (345kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر آموزش مهارت¬های شناختی - رفتاری بر خودنظم¬جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت¬های شناختی رفتاری بر خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه¬آزمایشی همراه با طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماري پژوهش را تمام دانش آموزان دختر پایۀ سوم دورة متوسطۀ شهرستان تایباد در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند. که از این بین 30 نفر به صورت خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. پروتکل درمان شناختی-رفتاري در 8 جلسه 90دقیقه¬ای به صورت گروهی در هر هفته دو جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های خودنظم جویی بوفارد (1995) و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) استفاده شد. جهت تجزیه و تحیل داده¬ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته¬های حاصل از تحلیل داده های پزوهش پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، تفاوت معناداری در بین نمرات خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد. به عبارتی دیگر می توان گفت که، آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر افزایش خودنظم جویی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 06:51
Last Modified: 10 Dec 2019 06:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10614

Actions (login required)

View Item View Item