نقش تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي در پيش¬بيني اهداف شخصي دانش¬آموزان داراي نشانه¬هاي بيش¬فعالي (ADHD)

نقی¬زاده, الهه and توشه اصل, سمیرا (2019) نقش تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي در پيش¬بيني اهداف شخصي دانش¬آموزان داراي نشانه¬هاي بيش¬فعالي (ADHD). In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00533-AB.pdf

Download (367kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي در پيش¬بيني اهداف شخصي دانش¬آموزان داراي نشانه¬هاي بيش¬فعالي (ADHD)
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي در پيش بيني اهداف شخصي دانش¬آموزان داراي نشانه¬هاي بيش¬فعالي بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش¬آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر اردبیل در سال¬تحصیلی 1398- 1397 بود که ابتدا با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای، 1200 نفر به عنوان نمونه اولیه انتخاب گردید و پرسشنامه بیش¬فعالی کانرز، فرم والدین، توسط والدین آنها پر گردید سپس از بین آنها 120 نفر که دارای ملاک¬های بیش¬فعالی بودند، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه¬های تمایزیافتگی خود جکسون، انگیزش تحصیلی والرند و بیسونت، مارتین و مارتین و لیم استفاده شد. داده¬ها از طریق آزمون¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬ها نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی با اهداف شخصی، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی، تقریباً 59 درصد از واریانس متغیر اهداف شخصی را پیش¬بینی می-کنند. در نتیجه می¬توان گفت که متغیرهای تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی نقش معناداری در پیش¬بینی اهداف شخصی دانش¬آموزان دارای نشانه¬های بیش¬فعالی، دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 06:51
Last Modified: 10 Dec 2019 06:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10615

Actions (login required)

View Item View Item