بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی کودکی میانه با افسردگی کودکان پیش دبستانی

رازی, شیوا (2019) بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی کودکی میانه با افسردگی کودکان پیش دبستانی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00553-AB.pdf

Download (364kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی کودکی میانه با افسردگی کودکان پیش دبستانی
Persian Abstract: کودکان به دلیل اینکه هنوز به مهارت¬های لازم جهت مراقبت از خودشان دست نیافته¬اند در معرض اختلالات خلقی مانند افسردگی قرار می گیرند؛ بر این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی میانه و کارکردهای اجرایی با افسردگی کودکان پیش دبستانی مهد کودک های ارومیه پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کودکان پیش دبستانی شهر ارومیه در پاییز 1397 بود. تعداد 150 کودک (75 دختر و 75 پسر) با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های سبک های دلبستگی، کارکرد اجرایی کولیج و پرسشنامه آخنباخ مقیاس افسردگی کودکان جهت تکمیل در اختیار والدین قرار داده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تصمیم گیری- برنامه ریزی، بازداری پاسخ ( 01/0 > P )، سازمان دهی، رفتارهای منفی و دوری گزیدن ( 05/0 > P ) با افسردگی رابطه مثبت و بین تکامل انطباقی مثبت و افسردگی رابطه منفی وجود داشت ( 05/0 > P ). همچنین بین واکنش هیجانی و افسردگی رابطه مشاهده نشد ( 05/0 < P ). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد فقط دو متغیر بازداری پاسخ و تصمیم گیری- برنامه¬ریزی توانستند 24/0 از واریانس افسردگی را پیش بینی کنند. باتوجه به نتایج می توان گفت کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی کودکی میانه نقش مهمی در افسردگی کودکان پیش دبستانی دارند؛ لذا با توجه به نتایج و از طریق ارتقاء کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی ایمن زمینه کاهش افسردگی این کودکان فراهم گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 07:09
Last Modified: 10 Dec 2019 07:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10621

Actions (login required)

View Item View Item