بررسی ارتباط انگیزه ورزشی با عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی و تندرستی اجتماعی در بین دختران نوجوان

صمدی¬فرد, حمیدرضا and عبادی کسبخی, متینه (2019) بررسی ارتباط انگیزه ورزشی با عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی و تندرستی اجتماعی در بین دختران نوجوان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00563-AB.pdf

Download (390kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی ارتباط انگیزه ورزشی با عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی و تندرستی اجتماعی در بین دختران نوجوان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزه ورزشی با عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی و تندرستی اجتماعی در بین دختران نوجوان صورت پذیرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان دختر دوره متوسطه مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397 تشکیل داد که با روش تصادفی خوشه¬¬ای چند مرحله¬ای 110 نفر انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از ابزارهای عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی، تندرستی اجتماعی و مقیاس انگیزه ورزشی استفاده ¬شد. داده‌های پژوهش با روش¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین متغیرهای تندرستی اجتماعی، ذهن¬آگاهی و عزت¬نفس با انگیزه ورزشی نوجوانان بود. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تندرستی اجتماعی، ذهن¬آگاهی و عزت نفس در مجموع 48/0 از واریانس انگیزش ورزشی را در نوجوانان پیش¬بینی می¬کنند (05/0>p). بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که عزت¬نفس، ذهن¬آگاهی و تندرستی اجتماعی در زمره متغیرهای مرتبط با انگیزه ورزشی بوده و توانایی پیش¬بینی آن را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 07:08
Last Modified: 10 Dec 2019 07:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10623

Actions (login required)

View Item View Item