-اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی برکاهش افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان موسسه آموزش عالی غیرانتفایی شاندیز

پورمحمدقوچانی, کامران and نوری, جعفر (2019) -اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی برکاهش افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان موسسه آموزش عالی غیرانتفایی شاندیز. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00573-AC.pdf

Download (485kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: -اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی برکاهش افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان موسسه آموزش عالی غیرانتفایی شاندیز
Persian Abstract: هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش ‌‌درمان مبتنی ‌‌بر مثبت‌‌ اندیشی بر کاهش افکار منفی تکرارشونده‌‌ در دانشجویان موسسه‌‌ آموزش عالی ‌‌غیرانتفاعی ‌‌شاندیز شهر مشهد بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون-پس‌‌آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه ‌‌آماری پژوهش‌‌ حاضر شامل‌‌ دانشجویان ‌‌کارشناسی ‌‌‌‌و ‌‌کارشناس‌‌ ارشد ‌‌موسسه ‌‌آموزش‌‌ عالی ‌‌غیرانتفاعی ‌‌شاندیز ‌‌بود. روش ‌‌نمونه‌‌گیری در پژوهش حاضر به‌صورت نمونه‌‌گیری در دسترس که 30 دانشجو به‌عنوان گروه آزمایش ‌‌و 30 دانشجو به‌عنوان گروه کنترل انتخاب و گروه آزمایش‌‌ در معرض آموزش مهارت‌‌های مثبت اندیشی قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران (2010) بود. هر یک از گروه‌ها دو بار مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. اندازه‌گیری اول با اجرای یک پیش‌آزمون و اندازه‌‌گیری دوم با اجرای یک پس‌آزمون انجام گرفت. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی) طی 10 جلسه 5/1 ساعته قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌‌ای دریافت نکرد. داده‏ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد تجزیه‌وتحلیل ﻗﺮار گرفت. یافته‏ها: نتایج تحلیل کوواریانس برای تأثیر آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر کاهش افکار منفی تکرار شونده در دانشجویان در گروه‎ها در مرحله پس‌آزمون و پس از کنترل اثر پیش‌آزمون نشان داد که تفاوت دو گروه در پس‌آزمون معنادار است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تأثیر آموزش مهارت‌‌های مثبت اندیشی باعث کاهش افکارمنفی تکرارشونده در دانشجویان بود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 07:12
Last Modified: 10 Dec 2019 07:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10625

Actions (login required)

View Item View Item