رابطه‌ی هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق با سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

شیخ الاسلامی, علی and عباس‌زاده, ویدا (2019) رابطه‌ی هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق با سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00567-AE.pdf

Download (63kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه‌ی هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق با سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق با سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان در حال تحصیل در دوره‌ی متوسطه دوّم شهر اردبیل در سال‌تحصیلی 98-1397 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 150 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008) و پرسشنامه‌ی سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین هویت تحصیلی موفق با سازگاری تحصیلی رابطه‌ی مثبت معنادار و بین هویت تحصیلی سردرگم، هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی دنباله‌رو با سازگاری تحصیلی رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق قابلیت پیش‌بینی سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان را دارند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هویت تحصیلی سردرگم، دیررس، دنباله‌رو و موفق از متغیرهای مرتبط با سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان است که لزوم توجه مسئولین و دست‏اندرکاران آموزش و پرورش را به سوی اینگونه متغیرها طلب می‌کند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 07:11
Last Modified: 10 Dec 2019 07:11
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10631

Actions (login required)

View Item View Item