تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد در سال تحصیلی96-97

قضات, فاطمه (2019) تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد در سال تحصیلی96-97. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
C-00235-AB.pdf

Download (464kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد در سال تحصیلی96-97
Persian Abstract: هدف اصلی در این تحقیق،تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی علوم ششم در سال تحصیلی96-97 می باشد و حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر می باشد که برای تحلیل محتوای این کتاب از یک طرح کد گذاری استفاده شده است.ابتدا محتوای کتاب به چهار بخشِ متن،تکالیف و فعالیت ها، تصاویر و جداول تقسیم شده،سپس کلیه واحد ها با عوامل خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در نهایت واحد ها شمارش و در جدول مربوطه ثبت گردیده تا میزان مطابقت آنها با عوامل خلاقیت گیلفورد، مشخص شود. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه قرار گرفته است و به این نتیجه دست یافته است که در محتوای کتاب درسی علوم ششم ابتدایی،بین سطوح گوناگون خلاقیت گیلفورد، تعادل مناسبی وجود ندارد. کتاب علوم ششم به دو سطح عملکرد شناختی و تفکر همگرا بیشترین توجه را داشته است اما به سطوح دیگر از جمله تفکر واگرا و ارزشیاب که اساس تفکر خلاق هستند،توجه لازم صورت نگرفته است ؛در نهایت نتیجه می شود که کتاب حاضر کمتر می تواند،شرایط را برای بروز خلاقیت فراهم نماید
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 11 Dec 2019 09:38
Last Modified: 11 Dec 2019 09:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10656

Actions (login required)

View Item View Item