پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره سو با استفاده از شاخص 1SPIو IDW2

حمزه نژاد, سولماز and همدمی, نرگس and نظرنژاد, حبیب and خرمی, کیوان (2018) پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره سو با استفاده از شاخص 1SPIو IDW2. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره سو با استفاده از شاخص 1SPIو IDW2)
wms97_UMA2018P211T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (712kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

در این پژوهش منطقه حوزه آبخیز قره سو اردبیل از نظر خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت است. به منظور بررسی شدت و زمان وقوع پدیده خشکسالی از روش SPI و به منظور بررسی پهنه بندی خشکسالی، از روش میانیابی معکوس فاصله (IDW) استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از آمارهای 15ساله داده های بارش(1370 تا 1384) در 8 ایستگاه و با به کار گیری روش SPI، اقدام به محاسبه شدت و زمان وقوع خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد و بعد باطبقه بندی شدت خشکسالی، تجزیه و تحیل سالانه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به منظور تجزیه و تحیل شدت تغییرات مکانی شاخص SPI در طول دوره 15 ساله، در محیط برنامه نرم افزاری ArcGIS با استفاده از روش میانیابی معکوس فاصله (IDW) اقدام به تهیه نقشه های پهنه بندی خشک ترین و پرآب ترین سال حوزه آبخیز مورد نظر شد. نتایج این بررسی نشان می دهندکه از نظر شدت خشکسالی ، شدیدترین خشکسالی در سال آبی1385-1384مربوط به ایستگاه نیر و همچنین شدیدترین ترسالی در سال آبی1380-1381 مربوط به ایستگاه کوزه تپراقی می باشد. واژه های کلیدی: پهنه بندی، شاخصSPI، روش میانیابی معکوس فاصله(IDW) ، خشکسالی، حوزه آبخیز قره سو

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخیز قره سو با استفاده از شاخص 1SPIو IDW2
Persian Abstract: در این پژوهش منطقه حوزه آبخیز قره سو اردبیل از نظر خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت است. به منظور بررسی شدت و زمان وقوع پدیده خشکسالی از روش SPI و به منظور بررسی پهنه بندی خشکسالی، از روش میانیابی معکوس فاصله (IDW) استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از آمارهای 15ساله داده های بارش(1370 تا 1384) در 8 ایستگاه و با به کار گیری روش SPI، اقدام به محاسبه شدت و زمان وقوع خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد و بعد باطبقه بندی شدت خشکسالی، تجزیه و تحیل سالانه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به منظور تجزیه و تحیل شدت تغییرات مکانی شاخص SPI در طول دوره 15 ساله، در محیط برنامه نرم افزاری ArcGIS با استفاده از روش میانیابی معکوس فاصله (IDW) اقدام به تهیه نقشه های پهنه بندی خشک ترین و پرآب ترین سال حوزه آبخیز مورد نظر شد. نتایج این بررسی نشان می دهندکه از نظر شدت خشکسالی ، شدیدترین خشکسالی در سال آبی1385-1384مربوط به ایستگاه نیر و همچنین شدیدترین ترسالی در سال آبی1380-1381 مربوط به ایستگاه کوزه تپراقی می باشد. واژه های کلیدی: پهنه بندی، شاخصSPI، روش میانیابی معکوس فاصله(IDW) ، خشکسالی، حوزه آبخیز قره سو
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 20 Oct 2018 21:34
Last Modified: 20 Oct 2018 21:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1069

Actions (login required)

View Item View Item