اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان در میزان تخریب اموال مدارس

کاظمی, محمد and محمدی, لیلا and احمدی, مریم (2019) اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان در میزان تخریب اموال مدارس. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
J-00051-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان در میزان تخریب اموال مدارس
Persian Abstract: تحقیق حاضر باهدف بررسی پایگاه اجتماعی– اقتصادی دانش آموزان به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر خرابکاری اموال مدارس، در مدارس دبیرستان شهر آب‌بر پرداخته‌شده است. خرابکاری، نوعی رفتار ایذایی در نوجوانان و جوانان است که منجر به آسیب‌رسانی و صدمه زدن به اموال عمومی می‌شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش آموزان دختر و پسر شهر آب بر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و سیستماتیک برابر با 150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته هست. روایی پرسشنامه به استناد نظرات خبرگان جامعه‌شناسی و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، (72/0) تائید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون خی دو، آزمون T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورداستفاده قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده تأثیر و ارتباط بالای نقش و اهمیت پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان را در میزان خرابکاری اموال مدارس نشان می‌دهد. لذا پیشنهاد می¬شود به‌منظور شناخت عوامل ایجادکننده خرابکاری اموال عمومی به‌وسیله نوجوانان در مدارس و بیرون از آن و پیدایش زمینه مناسب جهت جلوگیری از گسترش روند خرابکاری، یافته‌های این طرح مورداستفاده جامعه علمی و دانشگاهی، مسئولین آموزشی و تربیتی و خانواده‌ها قرارگیری و در جهت بهبود شرایط این متغیرها برنامه¬ریزی¬ و تصمیم¬گیری¬های لازم گرفته شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016
Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 15 Dec 2019 06:48
Last Modified: 15 Dec 2019 06:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10732

Actions (login required)

View Item View Item