بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل

سوره, جمال and شریف نیا, گلتاج and موسوی, نرگس (2019) بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
F-00189-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی تاثیر دوره های ضمن خدمت در سبک های تدریس معلمان زن و مرد در مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل بود. روش تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر کنترل متغیرها، از نوع غیر آزمایشی است. جامعه آماري در این پژوهش شامل همه¬ی معلمان ابتدایی سطح شهر اردبیل بودند که با روش نمونه¬گيري در دسترس 120 نفر از اين افراد به‌عنوان نمونه قابل‌مطالعه انتخاب شدند. بدين منظور براي جمع¬آوري داده‌ها از پرسشنامه سبک های تدریس گراشا استفاده شد. براي تحليل داده¬ها علاوه بر آمار توصيفي، از آزمون تی تک نمونه ای و تحليل واريانس چند متغيري نیز استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که که دوره های ضمن خدمت بر سبک های تدریس اقتدار رسمی و تسهیل کننده تاثیر دارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که میانگین نمرات سبک تدریس اقتدار رسمی و تخصصی در معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد. همچنین، میانگین نمرات سبک مدل شخصی، تعاملی و شخصی در معلمان زن بیشتر از معلمان مرد بود. پس می توان گفت دو گروه از معلمان زن و مرد شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت از نظر سبک های تدریس تفاوت معنی داری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 16 Dec 2019 10:46
Last Modified: 16 Dec 2019 10:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10782

Actions (login required)

View Item View Item