مدل‏سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف)

سلیمانی, فریدون and صوفی, مجید and ارشم, عزیز and سوزنگر, فریبرز (2018) مدل‏سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف). In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (مدل‏سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف))
wms97_UMA2018P225T3_FullPaperSubmission.pdf

Download (634kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز شریف یکی از زیرحوضه‏های شهيد مدرس واقع در حوزه آبخیز کارون میانی است كه بخش‌هاي زيادي از اراضي كشاورزي آن مورد تهديد فرسايش آبكندي واقع شده است. هدف از این پژوهش مدل‏سازی پیشروی طولی فرسایش آبكندی‌ می‌باشد. به همین منظور ابتدا نقشه پراکنش آبکندهای استان تهیه و سپس حوزه آبخیز شریف که دارای خسارات فرسایش آبکندی زیادی بود انتخاب شد و در این حوزه آبخیز 15 عدد آبکند انتخاب و پارامترهای مختلف در این آبکندها بررسی و اندازه‌گیری شد. در نهایت رابطه بین پیشروی طول آبکند با ویژگی‌های آبخیز، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیائی خاک، درصد پوشش‌گیاهی، سنگ‌ریزه، خاک لخت، لاشبرگ، شیب، مساحت بالای پیشانی آبکندها، بارندگی و مساحت کاربری‌های مختلف در طی یک دوره 20 ساله (1391-1372) مورد بررسي قرار گرفت. مدل‌سازی پیشروی آبکند با استفاده از رگرسیون چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش گام به گام انجام گردید. نتایج حاکی از این است که در حوزه آبخیز شریف بیش‌ترین رشد طولی آبکند مربوط به آبکند شماره B3 به میزان 1/108 متر و آبکند B4 کم‌ترین میزان رشد طولی به میزان 1/10 متر را در طی این 20 سال داشته است. معادله نهايي براي پیشرفت آبکندهاي شریف در خوشه یک نشان می‌دهد که ميزان پیشرفت تابع مساحت بالای پیشانی (X3) است. در خوشه دو، ميزان پیشرفت تابع دو متغير مساحت بالای نقطه اولیه (X4) و سدیم (X22) است. واژگان كليدي: آنالیز خوشه‌ای، حوزه آبخیز شریف، فرسایش آبکندی

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدل‏سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف)
Persian Abstract: منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز شریف یکی از زیرحوضه‏های شهيد مدرس واقع در حوزه آبخیز کارون میانی است كه بخش‌هاي زيادي از اراضي كشاورزي آن مورد تهديد فرسايش آبكندي واقع شده است. هدف از این پژوهش مدل‏سازی پیشروی طولی فرسایش آبكندی‌ می‌باشد. به همین منظور ابتدا نقشه پراکنش آبکندهای استان تهیه و سپس حوزه آبخیز شریف که دارای خسارات فرسایش آبکندی زیادی بود انتخاب شد و در این حوزه آبخیز 15 عدد آبکند انتخاب و پارامترهای مختلف در این آبکندها بررسی و اندازه‌گیری شد. در نهایت رابطه بین پیشروی طول آبکند با ویژگی‌های آبخیز، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیائی خاک، درصد پوشش‌گیاهی، سنگ‌ریزه، خاک لخت، لاشبرگ، شیب، مساحت بالای پیشانی آبکندها، بارندگی و مساحت کاربری‌های مختلف در طی یک دوره 20 ساله (1391-1372) مورد بررسي قرار گرفت. مدل‌سازی پیشروی آبکند با استفاده از رگرسیون چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش گام به گام انجام گردید. نتایج حاکی از این است که در حوزه آبخیز شریف بیش‌ترین رشد طولی آبکند مربوط به آبکند شماره B3 به میزان 1/108 متر و آبکند B4 کم‌ترین میزان رشد طولی به میزان 1/10 متر را در طی این 20 سال داشته است. معادله نهايي براي پیشرفت آبکندهاي شریف در خوشه یک نشان می‌دهد که ميزان پیشرفت تابع مساحت بالای پیشانی (X3) است. در خوشه دو، ميزان پیشرفت تابع دو متغير مساحت بالای نقطه اولیه (X4) و سدیم (X22) است. واژگان كليدي: آنالیز خوشه‌ای، حوزه آبخیز شریف، فرسایش آبکندی
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 21 Oct 2018 07:29
Last Modified: 21 Oct 2018 07:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1079

Actions (login required)

View Item View Item