تاثیر ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی

گلچوب حاجی, الهه (2019) تاثیر ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی. In: 2nd national conference on social harms 2019.

[img] Text
F-00203-AB.pdf

Download (817kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تاثیر ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی
Persian Abstract: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی می باشد. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افرادی که تجربه ازدواج زود هنگام در شهر بابل بوده اند. نمونه ای شامل 26 نفر از شهروندانی بوده که به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی استاندارد انریچ (1998)برای ازدواج زودهنگام و پرسشنامه استاندارد فرازناشویی گلس(1988) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی در نرم افزار (Spss22)استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛ ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:09
Last Modified: 31 Dec 2019 07:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10828

Actions (login required)

View Item View Item