تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی

محمد قائدشرف, علی and طلائی, رضا and مخبری, مهدی (2018) تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی)
wms97_UMA2018P231T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (540kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

در این تحقیق حوزه آبخیز دماوند به مساحت 6/736 کیلومتر مربع واقع در استان تهران در حاشیه جنوبی رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده با آماده سازی نقشه زمین لغزش و شناسنامه اطلاعاتی آنها براساس عکس¬های هوائی (1:20000 و 1:50000) و بررسی¬های میدانی شروع شد در مرحله بعدی لایه¬های اطلاعاتی مربوط به عوامل موثر با استقاده از پکیج ArcGIS 9.2 تهیه گردید. براساس DEM به دست آمده لایه¬های اطلاعاتی مربوط در سیستم (GIS) آماده شد. در این پژوهش از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ شبکه های عصبی ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛه در آن ﺑه پیشﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺪف (خطر وقوع زمین لغزش) اﺳﺘﻔﺎده ﺷده است. هدف این پژوهش این اﺳﺖ که با شناخت وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت مناطق لغزشی و غیر لغزشی و ساختن یک مدل ریاضی مناسب احتمال وقوع زمین لغزش ها را محاسبه کرد.تمام زمين لغزش¬هاي منطقه ، مطالعات آماري با استفاده از نرم ‎افزارهاي كامپيوتري به روش جداول توافقی و آزمون آماری به روش ناپارامتری (مربع‎كاي) انجام گرفته است همچنين مقادير ضرايب و توافق براي تك ‎تك عوامل مؤثر بدست آمده و با همديگر مقايسه شده اند. متغییر های مستقل که همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستند تاثیر متفاوتی در پیش بینی وقوع زمین لغزش توسط شبکه دارند ارزیابی این مدل بر حسب روش ROC نشان می دهد که مدل سازی از دقت خیلی خوبی برخوردار بوده و بیش از 8/81 درصد ار پیش بینی ها صحیح هستند. واژگان کلیدی :پرسپترون،عوامل،شبکه های عصبی ، متغییر مستقل

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی
Persian Abstract: در این تحقیق حوزه آبخیز دماوند به مساحت 6/736 کیلومتر مربع واقع در استان تهران در حاشیه جنوبی رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده با آماده سازی نقشه زمین لغزش و شناسنامه اطلاعاتی آنها براساس عکس¬های هوائی (1:20000 و 1:50000) و بررسی¬های میدانی شروع شد در مرحله بعدی لایه¬های اطلاعاتی مربوط به عوامل موثر با استقاده از پکیج ArcGIS 9.2 تهیه گردید. براساس DEM به دست آمده لایه¬های اطلاعاتی مربوط در سیستم (GIS) آماده شد. در این پژوهش از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ شبکه های عصبی ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛه در آن ﺑه پیشﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺪف (خطر وقوع زمین لغزش) اﺳﺘﻔﺎده ﺷده است. هدف این پژوهش این اﺳﺖ که با شناخت وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت مناطق لغزشی و غیر لغزشی و ساختن یک مدل ریاضی مناسب احتمال وقوع زمین لغزش ها را محاسبه کرد.تمام زمين لغزش¬هاي منطقه ، مطالعات آماري با استفاده از نرم ‎افزارهاي كامپيوتري به روش جداول توافقی و آزمون آماری به روش ناپارامتری (مربع‎كاي) انجام گرفته است همچنين مقادير ضرايب و توافق براي تك ‎تك عوامل مؤثر بدست آمده و با همديگر مقايسه شده اند. متغییر های مستقل که همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستند تاثیر متفاوتی در پیش بینی وقوع زمین لغزش توسط شبکه دارند ارزیابی این مدل بر حسب روش ROC نشان می دهد که مدل سازی از دقت خیلی خوبی برخوردار بوده و بیش از 8/81 درصد ار پیش بینی ها صحیح هستند. واژگان کلیدی :پرسپترون،عوامل،شبکه های عصبی ، متغییر مستقل
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 21 Oct 2018 07:31
Last Modified: 21 Oct 2018 07:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1083

Actions (login required)

View Item View Item