پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در نوجوانان پسر

صادقی, پروین and ملک زاده, فاطمه (2019) پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در نوجوانان پسر. In: 2nd national conference on social harms 2019.

[img] Text
F-00228-AE.pdf

Download (677kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در نوجوانان پسر
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در نوجوانان پسر انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش اموزان پسر مقطع متوسطه بود، که در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در دبیرستان های شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند. که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم ۳۴۰ نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی(بل، ۱۹۶۱)، پرسشنامه خود تنظیمی هیجانی(هافمن و کاشدان، ۲۰۱۰) و پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده گردید. برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای تاب آوری و خود تنظیمی هیجانی توان پیش بینی سازگاری اجتماعی در نوجوانان را دارند. در نتیجه میتوان گفت با توجه به نقش تاب آوری و خودتنظیمی هیجانی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان و اهمیت این دوره از زندگی، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع در قشر نوجوانان احساس میگردد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:18
Last Modified: 31 Dec 2019 07:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10833

Actions (login required)

View Item View Item