بررسی جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی با گرایش به ارزش های غربی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال)

شیر علیزاده, حسن and جمالی, علی (2019) بررسی جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی با گرایش به ارزش های غربی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال). In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
H-00173-AB.pdf

Download (428kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی با گرایش به ارزش های غربی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال)
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی با گرایش به ارزش های غربی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال انجام شده است. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد. از اعتبار صوری استفاده گردید و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال به تعداد 4633 نفر (2150 نفر دانش آموز پسر و 2483 دانش آموز دختر) می باشد که از بین آنها تعداد 357 نفر(166 نفر دانش آموز پسر و 191 نفر دانش آموز دختر) با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از دو شيوه آمار توصيفي و استنباطي و با بهره‌گيري از نرم‌افزار spss، پس از تهيه جدول ماتريس، اطلاعات در قالب جداول يک‌بعدي و دوبعدي تنظيم شد. يافته‌هاي پژوهش نشانگر اين بودند که بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی و گرایش به فردگرایی، مادی گرایی، سست شدن ارزش های مذهبی و سبک زندگی غربی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به ارزش های غربی تفاوت معنی داری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:25
Last Modified: 31 Dec 2019 07:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10863

Actions (login required)

View Item View Item