نقش تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی فعال به اعتیاد در دانشجویان

جعفری, عیسی and نوری, رامیز and محمدی, نسیم and شافعی, سالومه (2019) نقش تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی فعال به اعتیاد در دانشجویان. In: 2nd national conference on social harms 2019.

[img] Text
F-00238-AD.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی فعال به اعتیاد در دانشجویان
Persian Abstract: اعتياد به عنوان يکي از بحرانهاي چهارگانه قرن بيست ويکم، يکي از معضلات بهداشتي، رواني و اجتماعي و نيز مهم ترين عامل ايجادكنندۀ رفتارهاي پرخطر دانشجويان را نیز به دليل آسيب هاي مختلف رواني و اجتماعي، درگير كرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی فعال به اعتیاد در دانشجویان، روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پسر مقاطع مختلفی تحصیلی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد خلخال در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-96 بودند که از بین آنها تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از مقیاس تنظیم شناختی راگراس وجان، مقياس خودكارآمدي عمومی شرر و همکاران و مقياس آمادگي به اعتياد زرگر و همکاران جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندمتغیری و ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار 19spss استفاده گردید. یافته ها نشان داد که تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی با آمادگی فعال به اعتیاد در دانشجویان رابطه منفی معنادار دارد، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تمامی متغیرهای پژوهش پیش بینی کننده معنادار آمادگی به اعتیاد در دانشجویان می باشند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:36
Last Modified: 31 Dec 2019 07:36
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10864

Actions (login required)

View Item View Item