بررسی رابطه هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر شهرستان اردبیل

جعفری, عیسی and بیگ زاده, ودوود and محمدی, نسیم and جاهدی, جواد (2019) بررسی رابطه هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر شهرستان اردبیل. In: 2nd national conference on social harms 2019.

[img] Text
F-00238-AE.pdf

Download (823kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر شهرستان اردبیل
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر شهرستان اردبیل بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه افراد ترک کننده مواد در سال 1395بود که برای پیگیری ادامه ترک به مراکز ترک مواد مراجعه کرده بودند و حجم نمونه به تعداد 150 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سخت رویی کوباسا و سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی (36/0=R) و سخت رویی (45/0=R) با سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد(01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی به طور معنی داری سلامت روانی را پیش بینی می کند (27/0=β، 001/0>p) و از بین مولفه های سرسختی روانی مولفه چالش (87/0=β، 001/0>p) و مولفه تعهد (45/0=β، 001/0>p) به طور معنی داری سلامت روانی در افراد ترک کننده مواد مخدر را پیش بینی کرده است. به طور خلاصه از نتایج این پژوهش می توان استنباط کرد که سلامت روان افراد ترک کننده مواد با هوش معنوی و سخت رویی رابطه دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:34
Last Modified: 31 Dec 2019 07:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10867

Actions (login required)

View Item View Item