رابطه ی سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارت های اجتماعی

کیانی, احمدرضا and نوری, ابراهیم and فتحی, آیت اله and پوروطن خواه, شهرام (2019) رابطه ی سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارت های اجتماعی. In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
H-00224-AC.pdf

Download (546kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه ی سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارت های اجتماعی
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسیرابطه ی سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت،هویت اجتماعی و مهارت های اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اهر بود. روش تحقیق پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اهر بود که با بررسی های به عمل آمده حدود 3000 نفر می¬باشند که از این تعداد براساس جدول مورگان 340 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه سبک های دلبستگی کالینز و رید، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و مهارت های اجتماعی ریگو بود. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS ورژن 22 انجام شد. یافته ها نشان داد اعتیاد به اینترنت براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و بین سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس وجود دارد. بین دلبستگی اجتنابی و مضطرب با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت وجود داردP<0/05 . هویت اجتماعی براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و بین سبک دلبستگی ایمن با هویت اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. بین دلبستگی اجتنابی با هویت اجتماعی رابطه منفی وجود دارد. بین دلبستگی مضطرب و هویت اجتماعی رابطه وجود ندارد P<0/05. همچنین مهارتهای اجتماعی براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و بین دلبستگی ایمن با مهارتهای اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد ولی بین دلبستگی اجتنابی و مضطراب با مهارتهای اجتماعی رابطه منفی وجود دارد P<0/05. بنابراین نتیجه می گیریم که اعتیاد به اینترنت، هویت اجتماعی و مهارتهای اجتماعی براساس سبک های دلبستگی قابل پیش بینی هستند و جهت پیشگیری از خطرات و عوارض سبک های دلبستگی ناایمن در دانشجویان، توجه به ملاحظات بهداشتی و درمانی در جهت ایجاد دلبستگی ایمن با آموزش های صحیح و بجا ضروری به نظر می رسد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:40
Last Modified: 31 Dec 2019 07:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10868

Actions (login required)

View Item View Item