مقایسه جرم در بین ساکنین حاشیه و مرکز شهر کرمانشاه (با تأکید بر اعتیاد و فروش موادمخدر)

خدایاری, شاپور and گل آوری, کیوان and حضرتی, جلیل and حصاری, فرهاد (2019) مقایسه جرم در بین ساکنین حاشیه و مرکز شهر کرمانشاه (با تأکید بر اعتیاد و فروش موادمخدر). In: 2nd national conference on social harms 2019.

[img] Text
F-00258-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه جرم در بین ساکنین حاشیه و مرکز شهر کرمانشاه (با تأکید بر اعتیاد و فروش موادمخدر)
Persian Abstract: هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه¬ای جرم در بین ساکنین حاشیه نشین و مرکز نشین شهر کرمانشاه با تأکید بر اعتیاد و فروش موادمخدر می باشد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و استفاده از نظریات دورکیم، مرتون، ساترلند، بلومر و لمبرت به عنوان چارچوب نظری به مقایسه متغیرهایی همچون؛ تفسیر از جرم، جامعه پذیری، اعتیاد و فروش مواد مخدر سرقت در بین ساکنین حاشیه و مرکز شهر کرمانشاه می پردازد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل 8743 نفر از بزه کاران زندان دیزل آباد کرمانشاه می باشد که از این تعداد، 4511 ساکن مناطق حاشیه نشین و 4232 نفر دیگر ساکن مناطق اصلی شهر می باشند. حجم نمونه 290 نفر است که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران بدست آمده و و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به طور جداگانه در هر دو گروه؛ مجرمین حاشیه نشین و مجرمین شهرنشین دادها گردآوری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اکثر مناطق حاشیه نشین به علت تراکم جمعیتی بالا، بیکاری، وجود فضاهای گم و مخروبه و همچنین نظارت کمتر نسبت به دیگر نقاط، می توانند عاملی در جهت تشدید و افزایش میزان جرم باشند، حاشیه ها به دلیل پیامدهای منفی(مانند، دزدی، فروش مواد مخدر، اعتیاد، موارد منکراتی، فروش اسلحه، مشاغل کاذب و... )که دارد، محیطی مناسب برای آموزش و وقوع جرم است.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:37
Last Modified: 31 Dec 2019 07:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10881

Actions (login required)

View Item View Item