بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس تنهایی با خیانت زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشت

زیار لاریمی, مونا (2019) بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس تنهایی با خیانت زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشت. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
F-00312-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس تنهایی با خیانت زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشت
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس تنهایی با خیانت زناشویی بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل كليه زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشت در بازه زماني فروردین ماه 98 تا مهرماه 98 بود که 85 نفر به شیوه در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)، مقیاس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو (1984) و مقیاس خیانت زناشویی مرامی و خادمی (1392) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون و با استفاده از spss22 انجام شد. تجریه و تحلیل داده ها نشان داد که 67 درصد تغییرات خیانت زناشویی توسط سبک های دلبستگی تبیین می شود و دلبستگی ایمن (001/0 > p) پیش بین منفی و معنی دار خیانت زناشویی؛ دلبستگی اجتنابی (001/0 > p) و دوسوگرا (001/0 > p) پیش بین مثبت و معنی دار خیانت زناشویی است. همچنین، احساس تنهایی رابطه مثبت و معنی داری با خیانت زناشویی دارد (001/0 > p ؛ 85/0 = xy r). با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری کارگاه های قبل از ازدواج با هدف آشنایی زنان و مردان جامعه ایرانی با انواع سبک های دلبستگی و تاثیرات آنها در زندگی زناشویی، و همچنین آشنایی آنان با سازه های روانشناختی مثل احساس تنهایی و علل و عوامل پدیدآورده و تحریک کننده آن، می تواند گام مثبتی در جهت تشکیل خانواده های متعهد و پایبند به پیوند زناشویی باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:57
Last Modified: 31 Dec 2019 07:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10918

Actions (login required)

View Item View Item