آسيب‌شناسي اجتماعي دانش‌آموزان: مقایسه گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل

سخي‌للكلو, بهنام and رضائي‌شريف, علي (2019) آسيب‌شناسي اجتماعي دانش‌آموزان: مقایسه گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
F-00318-AB.pdf

Download (704kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: آسيب‌شناسي اجتماعي دانش‌آموزان: مقایسه گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل
Persian Abstract: این پژوهش با هدف مقایسه گرایش به رفتارهای پرخطر در بين دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل انجام يافته است. روش این پژوهش از نوع روش علی - مقایسه ای(تحقیق های توصیفی و پس رویدادي) بود و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل (4750 نفر) درسال 99-1398 است و نمونه‌ی پژوهش بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه كوكران 355 نفر تعيين و نمونه بصورت تصادفي ساده انتخاب گرديدند. براي جمع‌آوري اطلاعات از مقیاس خطر پذیری نوجوانان محمدی و احمدآبادی(1386) استفاده گرديد. فرضيه ها با استفاده از آمارهاي تي دو نمونه‌اي مستقل و تحلیل مانوا آزمون شدند. نتايج نشان داد كه بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر از نظر رفتارهای پرخطر تفاوت معناداري وجود دارد(0.05p<). همچنين بین دو گروه آزمودني‌ها در مولفه‌هاي گرايش به مواد مخدر(0.05p<)، گرايش به الكل(0.05p<)،گرايش به سيگار(0.05p<)، گرايش به خشونت(0.05p<)، و گرايش به رانندگي خطرناك (0.05p<)تفاوت معنادار وجود دارد. از نتايج اين پژوهش مي‌توان با افزايش دانش در زمينه درمان گرایش به رفتارهای پرخطر كمك گرفت.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:56
Last Modified: 31 Dec 2019 07:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10919

Actions (login required)

View Item View Item