ارتباط استفاده آسیب زا از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی با کارکردهای شناختی دانشجویان

عطادخت, اکبر and شادگهراز, سمانه (2019) ارتباط استفاده آسیب زا از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی با کارکردهای شناختی دانشجویان. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
F-00335-AB.pdf

Download (928kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ارتباط استفاده آسیب زا از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی با کارکردهای شناختی دانشجویان
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر ارتباط استفاده آسیب زا از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی با کارکردهای شناختی دانشجویان بود،روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماری تحقيق حاضر را دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که در سال تحصیلی 1396-1395 تشكيل دادند. تعداد 300 نفر با روش نمونه¬¬¬گيري طبقه¬ای نسبی بین دانشجویان دانشکده های مختلف انتخاب شدند براي گردآوري دادده ها از پرسشنامه های که از مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه COS))، استفاده شده است. داده هاي به دست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتایج نشان داد که کارکردهای شناختی دانشجویان با استفاده¬ی آسیب¬زا از تلفن همراه (41/0- r =) و با استفاده از شبکه های اجتماعی(53/0-r¬ = ) رابطه‌ی منفی دارد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی ارتباط آسیب زایی با کارکردهای شناختی دانشجویان داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:56
Last Modified: 31 Dec 2019 07:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10920

Actions (login required)

View Item View Item