رابطه حل مسأله اجتماعی با پرخاشگری و خودکارآمدی درمدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین

ابوالفضلی, الهام and صمدی بویاغچی, سعید (2019) رابطه حل مسأله اجتماعی با پرخاشگری و خودکارآمدی درمدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین. In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
BA-00102-AB.pdf

Download (295kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه حل مسأله اجتماعی با پرخاشگری و خودکارآمدی درمدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حل مسأله اجتماعی با پرخاشگری و خود کارآمدی در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دانش آموزان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین در سال 1397 به تعداد 2402 نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده 306 نفر محاسبه و انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه ی حل مسأله اجتماعی، پرخاشگری وخود کارآمدی بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسيون استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفته است. نتایج نشان داده است که حل مسأله اجتماعی با پرخاشگری و خود کارآمدی درمدارس دوره اول متوسطه شهرستان نمین رابطه دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:30
Last Modified: 11 Jan 2020 08:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10932

Actions (login required)

View Item View Item