مقایسه سبک هویتی و مکانیزم دفاعی نوجوانان عادی و معتاد

اسماعیل زاده, نسرین (2019) مقایسه سبک هویتی و مکانیزم دفاعی نوجوانان عادی و معتاد. In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
BA-00232-AB.pdf

Download (448kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه سبک هویتی و مکانیزم دفاعی نوجوانان عادی و معتاد
Persian Abstract: مقدمه:هدف از پژوهش مقایسه سبک هویتی و مکانیزم دفاعی نوجوانان عادی و معتاد بود. روش پژوهش: جامعه آماری پزوهش حاضر شامل تمامی نوجوانان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد (800نفر)و افراد عادی مراجعه کننده به کتابخانه عمومی شهرستان اردبیل بود.روش نمونه گیری از نوع تصادفی در دسترس بود . با توجه به هدف تحقیق نمونه تحقیقی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 60نفر انتخاب شد که 30 نفر از نمونه در گروه معتادین و 30 نفر در گروه افراد عادی گماشته شد . روش پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های هویتی و سبک های دفاعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد و ابزار آماری spss بکار رفت. یافته ها: یافته ها نشان داد بین ميانگين نمرات سبک های هویتی و مکانیزم های دفاعی تفاوت معناداري وجود دارد (05/0p <). بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که این متغیی ها از عوامل دخیل در اعتیاد نوجوانان می باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:27
Last Modified: 11 Jan 2020 08:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10940

Actions (login required)

View Item View Item