رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان پارس‌آباد

موسی زاده, توکل and عظیمی, صابر (2019) رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان پارس‌آباد. In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
BA-00208-AB.pdf

Download (403kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان پارس‌آباد
Persian Abstract: هدف: تعیین رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم پسر شهرستان پارس‌آباد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری موردمطالعه در تحقیق حاضر، دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس شهرستان پارس‌آباد به تعداد 2500 نفر است که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه¬¬ای 305 دانش¬آموز انتخاب شد. افراد حاضر در نمونه موردمطالعه به‌وسیله پرسشنامه‌های طرح‌واره یانگ 1998، هوش هیجانی شرینگ 1996، آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظر شده هومن و عسگری 1379 تحت آزمون قرار گرفتند و داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق روش همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS 19 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه میان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری می‌باشد بدین معنی که افزایش در متغیر طرح‌واره ناسازگار اولیه باعث کاهش در پیشرفت تحصیلی می‌شود و بالعکس؛ رابطه میان هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز مثبت و معنادار می¬باشد
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:32
Last Modified: 11 Jan 2020 08:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10947

Actions (login required)

View Item View Item