پیش‌بینی علایم آگورافوبیا بر اساس اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر در دانشآموزان دختر

زینالی, شیرین and منظری, علیرضا (2019) پیش‌بینی علایم آگورافوبیا بر اساس اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر در دانشآموزان دختر. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
E-00113-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش‌بینی علایم آگورافوبیا بر اساس اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر در دانشآموزان دختر
Persian Abstract: اين پژوهش با عنوان «پیش‌بینی علایم آگورافوبیا بر اساس اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر در دانشآموزان دختر» انجام شد. روش انجام تحقيق توصیفی و از نوع پیمایشی است. از طرفی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماري اين تحقيق را کليه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه (مقطع راهنمایی) ناحیه 3 شهر تبریز در سال تحصیلی 1396-97 تشکيل مي‌دهند. با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه برابر 367 نفر به دست آمد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای تصادفی انجام گردید. براي جمع‌آوري اطلاعات لازم از پرسشنامه اختلال اضطراب فراگير (GAD-7)، پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی و پرسشنامه آگورافوبیا استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و برای آزمون فرضيه‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب جدایی و علایم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. بین اضطراب فراگير و علایم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. 40 درصد از تغییرات علایم آگورافوبیا در دانش آموزان دختر توسط متغیرهای اضطراب جدایی و اضطراب فراگیر تبیین می‌شود. نتیجه کلی حاصل از پژوهش، این است که اضطراب فراگير، اضطراب جدایی در پیشی بینی علائم آگوروفوبیا نقش دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:31
Last Modified: 11 Jan 2020 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10951

Actions (login required)

View Item View Item