(تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر روی تعارضات زناشویی)

غضنفری ججین, رقیه and علیپور, عادل and امیر پور, علی (2019) (تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر روی تعارضات زناشویی). In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
E-00212-AB.pdf

Download (758kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: (تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر روی تعارضات زناشویی)
Persian Abstract: در این پژوهش تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر تعارضات زناشویی بررسی شده است. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و همبستگی استفاده شده است این تحقیق از بعد طبقه بندی تحقیقات به لحاظ اهداف آن ها در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در دسته بندی تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع (پیمایشی و همبستگی) قرارمی گیرد. جامعه ی اماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال 1393 بود برای گزینش نمونه روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع نمونه گیری دردسترس به کارگرفته شد. نمونه پژوهش در این تحقیق 100 زوج از دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال 1393بود. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده با پایایی826/0 پرسشنامه سبک زندگی با پایایی 746/0و پرسشنامه تجدید نظر شده ی باورهای غیرمنطقی با پایایی901/0 استفاده شد . در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد . نتایج آماری به دست آمده در سطح 05/0 > p نشان داد که سبک زندگی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد. اختلاف سنی زن و شوهر با تعارضات زناشویی رابطه ی معناداری دارد و زیر مقیاس های سبک زندگی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد و زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:50
Last Modified: 11 Jan 2020 08:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10954

Actions (login required)

View Item View Item