رابطه ویژگی¬های شخصیتی والدین و میزان کودک آزاری (غفلت و بی توجهی)

کریمی, ساناز and ابراهیمی, سارا (2019) رابطه ویژگی¬های شخصیتی والدین و میزان کودک آزاری (غفلت و بی توجهی). In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
E-00220-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه ویژگی¬های شخصیتی والدین و میزان کودک آزاری (غفلت و بی توجهی)
Persian Abstract: این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی والدین و میزان کودک آزاری (غفلت و بی توجهی)، انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدینی بود که در سال 1397 به مراکز مشاوره و روان¬درمانی شهر گرمسار به دلیل رفتار نامناسب با فرزندانشان مراجعه کرده بودند. با توجه به جدول مورگان و کرجسی، 100 نفر (53 مادر و 47 پدر) از بین جلمعه 321 نفری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های پنج عاملی نئو کاستا و مک‌کری (1978) و سـنجش تاكتيك هاي كشـمكش بيـن والد و کودك (استراوس، 1995) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته¬های حاصل از تحلیل داد¬های پژوهش نشان داد که کودک آزاری با روان¬نژندی (322/0=r) همبستگی مثبت و با برون گرایی (191/0- =r)، گشودگی به تجربه (366/0-=r)، توافق¬پذیری (268/0- =r) و وظیفه¬شناسی (252/0- =r)، همبستگی منفی و معنی¬دار دارد (0۱/۰>P). با توجه به یافته¬هاي پژوهش، برخورد مناسب با کودکان داراي اهمیت ویژه¬اي است. سوء رفتار با کودکان منجر به شکل¬گیري ویژگی¬هاي شخصیتی نامناسب و افزایش رفتارهاي پرخطر در آنها خواهد شد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:49
Last Modified: 11 Jan 2020 08:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10956

Actions (login required)

View Item View Item