تفاوت نسل ها بر پذیرش ازدواج سفید

میرمحمدی عزیزی, سیده زهرا (2019) تفاوت نسل ها بر پذیرش ازدواج سفید. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
E-00221-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تفاوت نسل ها بر پذیرش ازدواج سفید
Persian Abstract: هدف از این تحقیق بررسی تفاوت نسل های دهه(60-70) بر پذیرش ازدواج سفید می باشد. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی با رویکرد مورد پژوهی است و جامعه آماری این تحقیق را تمامی افراد متولد دهه ی60 و70 شمسی تشکیل دادند و همچنین نمونه ی آماری شامل دو گروه 31 نفره از متولدین دو دهه در شهر بابل می باشد که، به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته ای است که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش t دو نمونه ای مستقل با استفاده از نرم افزار Spss22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که . نگرش به ازدواج سفید در بین گروه دهه 60 و 70 تفاوت ندارد و هر دو دهه هنوز به مبانی ازدواج رسمی باور بیشتری نسبت به ازدواج سفید دارند. و عمواملی چون مذهب و دین، اخلاق، اعتقادات فردی، باورهای عرف و جامعه و... از عوامل مهم در این نوع اظهار نظر می باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:49
Last Modified: 11 Jan 2020 08:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10957

Actions (login required)

View Item View Item