مقایسه نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر معلمان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان خداآفرین

پروین, حسین and رضایی شریف, علی and محمدی رازی, محمود (2019) مقایسه نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر معلمان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان خداآفرین. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
I-00023-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر معلمان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان خداآفرین
Persian Abstract: این پژوهش با هدف مقایسه ی مهارتهای نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران فارغ التحصیل سایر رشته ها از دیدگاه معلمان کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان خداآفرین در سال 95-94 انجام گرفت.روش تحقیق علی – مقایسه ای بود .جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان آموزش و پرورش خداآفرین هستندکه تعدادآنها 218 نفرمی باشد که از این تعداد143 نفر مرد و 75 نفر زن هستند .دراین پژوهش با استفاده از روش در دسترس نمونه ی آماری به حجم 140 نفر انتخاب شدند که ازاین تعداد 91 نفر مرد و 49 نفر زن هستند .پرسشنامه بعنوان ابزار جمع آوری اطلاعات انتخاب شده است .روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی متخصصان موضوع مورد مطالعه و استاد راهنما تایید شده است .برای بررسی پایایی پرسشنامه این پژوهش از ضریب آلفای کرانباخ در نمونه 30 نفری استفاده شده است و ضریب آلفای محاسبه شده 852/0 به دست آمده است .برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری از آزمون t مستقل برای دوگروه استفاده شده است . تحلیل اطلاعات نشان داد که بین مهارت رهبری ، آموزشی ، انسانی و نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی و مدیران سایر رشته ها تفاوت معنی داری وجود دارد . بعبارتی مهارت رهبری ، آموزشی ، انسانی و نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی از مدیران سایر رشته ها بیشتر است و بین مهارت اداری – مالی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی ومدیران سایر رشته ها تفاوت معنی داری وجود ندارد بعبارتی مهارت اداری – مالی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی از مدیران سایر رشته ها بیشتر نیست .
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:51
Last Modified: 11 Jan 2020 08:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10973

Actions (login required)

View Item View Item