بررسی تأثیر مهارت اجتماعی و پیشرفت مسیر شغلی در توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه شهر بابل

رضایی شریف, علی and کامکار, شیوا and عبادی, زهرا (2019) بررسی تأثیر مهارت اجتماعی و پیشرفت مسیر شغلی در توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه شهر بابل. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
I-00072-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تأثیر مهارت اجتماعی و پیشرفت مسیر شغلی در توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه شهر بابل
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مهارت اجتماعی و پیشرفت مسیر شغلی در توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه شهر بابل می¬باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر بابل می‌باشند که تعداد آنها تقریباً برابر2400 نفر می¬باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه¬ای است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 331 نفر بدست آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه¬ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. برای سنجش متغیرهای پیشرفت مسیر شغلی از پرسشنامه 8 سوالی، توسعه حرفه ای 15 سوالی و مهارت های اجتماعی 56 سوالی استاندارد استفاده شده است. آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه¬ها انجام گرفته¬اند. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون چندگانه و ساده انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مهارت اجتماعی(رابطه با همسالان، اطمینان زیاد به خود داشتن، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، رفتارهای غیر اجتماعی و مهارتهای اجتماعی مناسب) و ابعاد پیشرفت مسیر شغلی(رضایت از پیشرفت مسیر شغلی، نشان دادن مسئولیت شغلی، راضی بودن از ارتقاء و راضی بودن از موفقیتهای کسب شده) در توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه شهر بابل تأثیر معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:51
Last Modified: 11 Jan 2020 08:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10975

Actions (login required)

View Item View Item